<<  powrót

Poniżej zamieszczamy wniosek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie zmiany ustawy o podatku rolnym oraz odpowiedź Ministerstwa Finansów.

W odpowiedzi przeczytamy, że nie znajduje uzasadnienia postulowane rozszerzenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym, gdyż istniejące rozwiązanie w zakresie wprowadzania przez rady gmin zwolnień i ulg przedmiotowych w podatku rolnym wydaje się optymalne.

<<  powrót