<<  powrót

Krajowa Rada Izb Rolniczych na wniosek Mazowieckiej Izby Rolniczej zwróciła się do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii z pismem o umożliwienie składania wniosków o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemców w wersji papierowej.

Pismo KRIR oraz odpowiedź Ministerstwa znajdą Państwo poniżej.

<<  powrót