<<  powrót

Krajowa Rada Izb Rolniczych na wniosek wojewódzkich izb zwróciła się do Ministra Rolnictwa w sprawie zmiany ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz o zmianę przepisów dotyczących rekultywacji gruntów rolnych.

Treści pism poniżej.

<<  powrót