<<  powrót

Zarząd KRIR po raz kolejny zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę przepisów dotyczących systemu emerytalnego rolników w ten sposób, by świadczenia z obu systemów ZUS i KRUS wyliczane były proporcjonalnie, w zależności od długości okresów składkowych w obu systemach. W odpowiedzi czytamy:

<<  powrót