<<  powrót

Zarząd KRIR zwrócił się o uruchomienie naboru w ramach pomocy na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu uzyskanej przez producenta świń ze sprzedaży świń utrzymywanych na obszarze objętym restrykcjami w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń tak, aby pomoc przysługiwała za IV kwartał 2020 roku.

W odpowiedzi czytamy:

“Na bieżąco analizowana jest sytuacja na rynku trzody chlewnej w kontekście ASF oraz możliwość wznowienia pomocy na wyrównanie utraconych dochodów uzyskanych ze sprzedaży świń w strefach z ograniczeniami wprowadzonymi w związku z ASF.”

<<  powrót