<<  powrót

Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa Grzegorza Pudy z wnioskiem o podjęcie działań w celu zwiększenia stawek dopłat do gruntów rolnych objętych programem zalesieniowym proporcjonalnie do podwyżki jaka nastąpiła w innych działaniach PROW.

W odpowiedzi czytamy, że:

“Z przeprowadzonych w resorcie rolnictwa analiz wynika, że nawet niewielkie zwiększenie wysokości stawek zalesieniowych znacząco obciąży budżet przyszłej perspektywy finansowej (od ok. 7 mln euro do ok. 15 mln euro). Wynika to z faktu, iż premie zalesieniowe są płatnościami wieloletnimi wypłacanymi przez 20 lat dla zobowiązań zalesieniowych z PROW 2004-2006, przez 15 lat z PROW 2007-2013 i 12 lat z PROW 2014-2020. Ewentualne zwiększenie stawek premii zalesieniowych mogłoby wpłynąć na ograniczenie budżetu innych, typowo rolniczych interwencji planowanych do realizacji w Planie Strategicznym na lata 2023-2027 (PS 2023-2027). Zdaniem resortu rolnictwa, tego typu sytuacji należałoby unikać. W związku z tym na obecnym etapie projektowania PS 2023-2027, nie przewiduje się podwyższenia stawek premii
zalesieniowych, wypłacanych w ramach zobowiązań podjętych w poprzednich okresach programowania.”

<<  powrót