<<  powrót

Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła do Ministerstwa Środowiska w sprawie aktualizacji ewidencji lasów, w powiązaniu o zaświadczenie wydawanego przez leśniczego.

Więcej szczegółów oraz uzasadnienie negatywnej odpowiedzi w pismach załączonych poniżej.

<<  powrót