<<  powrót

Zarząd KRIR na wniosek Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej zgłoszony również na VII Posiedzeniu KRIR zwrócił się do Pana Ministra Grzegorza Pudy w sprawie konieczności wprowadzenia zmian w systemie emerytur rolniczych. Jednym z najpilniejszych problemów jest kwestia świadczeń zbiegowych i łączenia okresów składkowych z ZUS i KRUS.

<<  powrót