<<  powrót

W związku z trwającym naborem wniosków o płatności bezpośrednie i równocześnie zachodzącymi zmianami w systemie dopłat bezpośrednich Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych ponownie zwrócił się do Pana Ministra o wydłużenie podstawowego terminu składania wniosków do 30 czerwca 2024 r..
Wszelkie zmiany muszą być poprzedzone zmianami legislacyjnymi. Konieczne jest zapewnienie czasu na przekazanie informacji o zmianach rolnikom.
Dlatego też zasadnym jest wydłużenie terminu składania wniosków o płatności bezpośrednie i ogłoszenie tego terminu z wyprzedzeniem, tak by zarówno rolnicy, jak i doradcy mogli racjonalnie rozplanować pracę.

<<  powrót