<<  powrót

Samorząd rolniczy na wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zwrócił się do MRiRW  w sprawie uruchomienia drugiej transzy pomocy dla rolników dotkniętych kryzysem spowodowanym wystąpieniem pandemii COVID–19.

Poniżej cała korespondencja.

<<  powrót