<<  powrót

Wiosenna pogoda sprzyja rozpoczęciu wegetacji oziminom oraz daje możliwość rozpoczęcia prac polowych pod uprawy roślin jarych, dlatego warto już teraz pomyśleć o ubezpieczeniu swoich upraw od niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

Od 17 marca 2023 r. TUW „TUW” rozpoczyna wiosenny sezon ubezpieczeń upraw rolnych z dopłatą do składki z budżetu państwa (dopłata do 65% składki). Tradycyjnie oferujemy ubezpieczenia wszystkich 12 rodzajów upraw wymienionych w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, zarówno tych najbardziej popularnych (zboża, rzepak, ziemniaki, kukurydza, rośliny strączkowe, buraki cukrowe), jak i tych mniej powszechnych (warzywa gruntowe, drzewa i krzewy owocowe, rzepik, chmiel, tytoń i truskawki).  Wszystkich ww. upraw dotyczy obowiązek ubezpieczenia minimum 50% ich powierzchni od co najmniej jednego z ryzyk: gradu, przymrozków wiosennych, suszy i powodzi.

Aktualną ofertę uwzględniającą coraz częściej występujące gwałtowne zjawiska pogodowe będące efektem zmian klimatycznych (zdarzenia nawałnicowe), wzbogaciliśmy, zgodnie z potrzebami naszych Członków, o kolejne trzy nowe warianty ubezpieczenia, w skład których wchodzą  „GDH” (grad, deszcz nawalany i huragan), „GWDH” (grad, przymrozki wiosenne, deszcz nawalany i huragan) oraz PLUS  (deszcz nawalany, huragan, piorun,obsunięcie się ziemi i lawina). To pozwoli w sezonie wiosennym oferować kilkanaście atrakcyjnych wariantów ubezpieczenia, obejmujących zarówno pojedyncze ryzyka, jak i nawet wszystkie dziewięć „wiosennych” (ustawowych) ryzyk, czyli gradu, przymrozków wiosennych, suszy, powodzi, deszczu nawalnego, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi i lawiny. Dzięki temu każdy producent może wybrać zakres ubezpieczenia upraw rolnych, najbardziej dopasowany do indywidualnych potrzeb. Z wyjątkiem wariantu PLUS, w skład którego wchodzą tylko ryzyka „dobrowolne”, ubezpieczenie upraw rolnych w każdym z tych wariantów umożliwia spełnienie ww. obowiązku ubezpieczenia.  Zakres ubezpieczenia upraw rolnych, zdefiniowany w ww. ustawie,  można dodatkowo rozszerzyć o ubezpieczenie od ryzyka ognia, zastoisk wodnych, a także od szkód wynoszących co najmniej 8% ubytku plonu (ustawa określa ten próg, zwany franszyzą integralną, na poziomie 10%). W przypadku szkód, które wystąpiły tylko na części pola, poziomy franszyzy integralnej (8% lub 10%) odnoszą się  tylko do uszkodzonej części pola, a nie do jego całej powierzchni, co zapewnia wypłatę odszkodowania  adekwatną do rzeczywistych strat plonu.

Podobnie jak w latach poprzednich oferta TUW „TUW” umożliwia także ochronę upraw zbóż
od skutków wylegania, gwarantując wypłatę odszkodowania na poziomie 15% sumy ubezpieczenia
oraz stałą cenę przyjętą w umowie ubezpieczenia przy ustalaniu odszkodowania.

Dodatkowo oferta TUW „TUW” umożliwia:

  1. zawarcie umowy ubezpieczenia upraw rolnych przed ich wysiewem lub wysadzeniem,
    co gwarantuje faktyczną ochronę ubezpieczeniową upraw (mijający okres 14-dniowej karencji)
    od chwili rozpoczęcia ich wegetacji, co jest bardzo istotne zwłaszcza w ryzyku przymrozków wiosennych;
  2. dokupienie ryzyk wiosennych do umów zawartych na jesieni 2022 r.

TUW „TUW” angażuje się również w działania zmierzające do niwelowania zachodzących w naszym otoczeniu zmian klimatycznych. Zmiany te mają również wpływ na ekosystem odpowiadający
za zapylanie roślin. Dlatego TUW „TUW”, pragnąc przyczynić się do ratowania tak ważnych owadów zapylających, uruchomiło akcję „Zasiane dobro wróci do Ciebie”, w ramach której producenci rolni, którzy skorzystają z wiosennej oferty ubezpieczenia upraw w TUW „TUW”  otrzymają mieszankę roślin miododajnych.

TUW „TUW” jest pierwszym zakładem ubezpieczeń, który w powojennej rzeczywistości rozpoczął działalność w formule wzajemnościowej Proponuje szeroką i różnorodną ofertę ubezpieczeniową kierowaną zarówno do rolników indywidualnych, ich rodzin, dużych producentów rolnych oraz przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego.

Na początku 2023 roku TUW „TUW”  uruchomiło na swojej stronie internetowej Portal Rolnika. Jest to miejsce, w którym można zapoznać się z ciekawymi artykułami poświęconymi rolnictwu
oraz z informacjami o ofercie ubezpieczeniowej. Portal Rolnika stwarza także przestrzeń do wymiany doświadczeń i obserwacji rozwoju kierunków nowoczesnego rolnictwa, a także do prezentacji lokalnych inicjatyw, których celem jest kultywowanie tradycji polskiej wsi.

„Informacja stanowi materiał promocyjny Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW“
z siedzibą: 02-793 Warszawa, ul. Raabego 13“

Pomorskie Biuro Regionalne z siedzibą w Koszalinie
ul. Słowiańska 5, 75-846 Koszalin
T. +48 94 342 03 90, e-mail: koszalin@tuw.pl
Oddział w Szczecinie
ul. Pocztowa 12, 70-360 Szczecin
T. +48 91 484 99 67, e-mail: szczecin@tuw.pl

<<  powrót