<<  powrót

Zarząd KRIR zwrócił się do pani Prezes ARiMR o zweryfikowanie poprawności działania przez zakładki “Zadaj pytanie” na stronie głównej ARiMR.

Z uzyskanych informacji wynika, że w formie pisemnej przez formularz kontaktowy odpowiedzi nie są udzielane.

<<  powrót