<<  powrót

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wytyczne3 udostępniony został projekt wytycznych podstawowych dotyczących pomocy w ramach Planu Strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. z prośbą o nadsyłanie uwag na adres mailowy : izba@zir.pl do biura Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej na załączonym formularzu do dnia 08.01.2023 r.

<<  powrót