<<  powrót
logo-zir-wpisy

W dniu 15 grudnia 2022 r. odbyło się VIII Walne Zgromadzenie Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej VI kadencji, które rozpoczęto od minuty ciszy w hołdzie wieloletniemu działaczowi struktur ZIR, przewodniczącemu rady powiatowej powiatu sławieńskiego panu Zdzisławowi Sieradzkiemu.

Prezes ZIR pan Andrzej Karbowy na wstępie powitał obecnych członków Walnego Zgromadzenia, mecenasa Piotra Mazuro, pracowników biura ZIR, po czym dokonał otwarcia obrad.

            W części organizacyjnej zgromadzeni jednogłośnie przyjęli proponowany porządek
i regulamin obrad, następnie zostały wybrane komisje: mandatowo-skrutacyjna, w skład której weszli: pani Beata Klepuszewska – Przewodnicząca, pan Marek Szoć i pan Władysław Bieniek oraz  uchwał i wniosków w składzie: pan Ryszard Bojek – Przewodniczący, pan Andrzej Leja – Sekretarz i pan Bronisław Broniszewski – Członek. Na zakończenie tej części przewodnicząca komisji mandatowo-skrutacyjnej odczytała sprawozdanie komisji, stwierdzając ważność VIII Walnego Zgromadzenia Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, a wraz z tym możliwość podejmowania uchwał.

W części problemowej przewodniczący komisji budżetowej pan Jerzy Kopaszewski i komisji rewizyjnej pan Bogdan Macewicz przedstawili informacje z prac tych komisji. Prezes ZIR poinformował, że sprawozdanie z prac Zarządu przesłane zostało do wszystkich członków WZ za pośrednictwem poczty tradycyjnej, po czym przestawił niektóre informacje z działalności Zarządu. Działania te skupiają się m. in. wokół aplikacji suszowej, która nie obrazuje w pełni tego co pokazują pola; drastycznej podwyżki cen środków do produkcji rolniczej, w tym mocna podwyżka cen nawozów, bez których rolnik nie osiągnie pełnej wydajności plonów, co w konsekwencji może doprowadzić do znaczących podwyżek cen żywności; wzrost cen paliwa czy umorzenia czynszów dzierżawnych, a także destabilizacja krajowego rynku zbóż poprzez import zbóż z Ukrainy.

Następnie przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków pan Ryszard Bojek odczytał protokół komisji, w którym podał do wiadomości, że na VIII Walnym Zgromadzeniu ZIR VI kadencji członkowie WZ złożyli 9 wniosków formalnych, które po odczytaniu zostały przekazane do realizacji przez Zarząd ZIR.

            Na zakończenie Prezes pan Andrzej Karbowy podziękował wszystkim za czynny udział w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia oraz złożył życzenia świąteczne.  

Na tym zakończono VIII Walne Zgromadzenie ZIR VI kadencji.

<<  powrót