<<  powrót

Odpowiedź MRiRW na wystąpienie Zarządu KRIR i również ZIR w sprawie wniosku Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej o uzależnienia wysokości emerytur rolniczych od ilości lat odprowadzania składek do KRUS oraz od ich wysokości.

<<  powrót