<<  powrót

Uwaga Producenci Rolni

Od 1 lutego do 31 marca br. producenci rolni, którzy nie otrzymali zapłaty za sprzedane produkty rolne podmiotom skupującym, które w 2023 r. stały się niewypłacalne, mogą złożyć wniosek o wypłatę rekompensaty w oddziale terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.gov.pl/kowr w zakładce Fundusz Ochrony Rolnictwa.

Formularz Wniosku o przyznanie rekompensaty ze środków Funduszu Ochrony Rolnictwa mogą Państwo pobrać z zakładki Beneficjenci.

<<  powrót