<<  powrót

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi realizując wniosek zgłoszony przez Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej w Opolu, w sprawie  utworzenia w każdym województwie niezależnego laboratorium akredytowanego dla badania parametrów jakościowych płodów rolnych. w odpowiedzi czytamy:

<<  powrót