<<  powrót

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 21 czerwca 2023 r. o przedłużenie terminu składania wniosków dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego,  resort rolnictwa poinformował, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 26 czerwca 2023 r. podpisał rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty, które zastąpiło dotychczas obowiązujące rozporządzenie w tej sprawie.

Termin składania wniosków o przyznanie charakter pomocy mającej charakter de minimis w rolnictwie do materiału siewnego został przedłużony do dnia 10 lipca br.

Rozporządzenie jest dostępne pod adresem: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1201

źródło: KRIR

<<  powrót