<<  powrót

Resort rolnictwa kolejny raz postanawia przedłużyć termin na złożenie wniosku o oszacowanie strat w aplikacji suszowej do 17 listopada!

Resort rolnictwa postanowił zareagować  i przygotował projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym proponuje nowe rozwiązania.

Nowy termin na złożenie wniosku o oszacowanie strat

W projekcie, opublikowanym w piątek po południu w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, proponuje się:

  1. wydłużenie terminu składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku tegorocznej suszy oraz raportów komisji do dnia 17 listopada 2023 r.;
  2. umożliwienie udzielania w 2024 r. pomocy producentom rolnym, w których gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej szkody w uprawach owocujących drzew owocowych, owocujących krzewów owocowych lub truskawek, spowodowane wystąpieniem w 2023 r. przymrozków wiosennych, gradu lub huraganu, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy.
<<  powrót