<<  powrót

W związku z wpływającymi wnioskami z gmin o uruchomienie przez Wojewodę Komisji do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku suszy oraz przesyłanymi przez gminy wnioskami rolników, Wojewoda Zachodniopomorski informuje, iż zasady i tryb postępowania w tym zakresie nie uległy zmianie:

Na stronach SMSR istnieje także możliwość zgłaszania poprzez Platformę dialogu z Rolnikiem rozbieżności między wynikami Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej (SMSR) a obserwacją strat w polu w formie wypełnionej ankiety.

SMSR – Ankieta (iung.pulawy.pl)

SMSR – System Monitoringu Suszy Rolniczej (iung.pulawy.pl)

<<  powrót