<<  powrót

W związku z wystąpieniem Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 14.09.2023 r. w sprawie wypłaty pomocy dla:

  1. producentów pszenicy i gryki,
  2. producentów pszenicy, kukurydzy i gryki,
  3. producentów innych zbóż i rzepaku,
  4. producentów na dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało 4 października 2023 r. następujące informacje.

Na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na dzień 3 październik 2023 r. dla producentów rolnych,

1) którzy sprzedali pszenicę lub grykę od 15 kwietnia do 15 lipca 2023 r. – Agencja wydała 106 687 decyzji przyznających pomoc na kwotę 2 004 283 180,43 zł. W trakcie obsługi pozostają 7 034 wnioski;

2) którzy sprzedali pszenicę, grykę lub kukurydzę od 1 grudnia 2022 do 14 kwietnia 2023 r – Agencja wydała 65 490 decyzji przyznających pomoc na kwotę 712 799 595,75 zł. W trakcie obsługi pozostaje 21 wniosków;

3) na dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych inne niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez od 16 maja 2022 r. do 15 maja 2023 r. – Agencja wydała 304 745 decyzji przyznających pomoc na kwotę 2 360 966 329,35 zł. W trakcie obsługi pozostają 40 944 wnioski.

W odniesieniu o wypłatę pomocy dla rolników w związku ze sprzedażą zbóż (oprócz pszenicy i gryki) oraz rzepaku lub rzepiku na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem środka wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych dla sektorów zbóż i nasion oleistych (Dz. U. poz. 762 z późń. zm.) informuję, że zgodnie z przepisami rozporządzeń Komisji Europejskiej 2023/739 oraz 2023/1343 Polska otrzymała dwie transze pomocy dla producentów rolnych, którzy ponieśli straty gospodarcze na skutek zwiększonego przywozu zbóż i nasion oleistych z Ukrainy, będącego efektem agresji Rosji na Ukrainę. Budżet na to wsparcie wyniósł ok. 800 mln zł.

W ramach tej formy pomocy do ARiMR wpłynęło blisko 131,6 tys. wniosków w odniesieniu do sprzedaży żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych lub nasion rzepaku lub rzepiku między 1 grudnia 2022 r. a 15 lipca 2023 r. oraz kukurydzy – między 15 kwietnia do 15 lipca 2023 r.

0d 25 września br. Agencja rozpoczęła wypłatę środków. Do dnia 28 września br. wypłacono dotacje w kwocie 626 mln zł.

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie rolników ww. wsparciem, przekraczającym limit wydatków z budżetu unijnego i współfinansowania krajowego, Rada Ministrów w dniu 19 września br. przyjęła rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 1965), które wprowadza możliwość udzielenia pomocy producentom rolnym, którzy nie otrzymali pomocy na podstawie przepisów ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2023 r.

Wypłata uzupełniającej pomocy krajowej nastąpi po otrzymaniu zgody Komisji Europejskiej na stosowanie tej pomocy.

<<  powrót