<<  powrót

Dnia 30 stycznia 2024 r. w siedzibie Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej odbyło się spotkanie Zarządu ZIR z przedstawicielami Związku Rolników Uecker-Randow e.V. oraz przedstawicielami NSZZ Solidarność RI.

Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń oraz omówienie przebiegu i efektów protestów, które odbyły się w styczniu na terenie Polski, Niemiec oraz innych europejskich państw. Ostatni „europejski” protest rolników odbył się 24 stycznia br., gdzie wyjechali rolnicy, by protestować przeciwko polityce rolnej rządów i UE. Rolnicy w całej Europie są dotknięci tymi samymi normami, ograniczeniami, których źródło stanowi Unia Europejska, to ona narzuca rolnikom politykę, która pozwala na import płodów rolnych wyprodukowanych bez przestrzegania polskich norm sanitarnych i środowiskowych, z drugiej strony nakłada obowiązki ograniczania produkcji, odbiera środki ochrony roślin. Dla polskich rolników Zielony Ład oraz wciąż niezałatwiony import towarów z Ukrainy oznacza koniec rolnictwa, dlatego też przedstawiciele polskiego i niemieckiego samorządu rolniczego żywią nadzieję, że tak zmasowana akcja protestacyjna przyniesie pozytywny skutek. Postulaty protestujących polskich rolników dotyczą m.in.: ograniczenia handlu oraz zaprzestania niekontrolowanego importu zboża z Ukrainy, ograniczenia Zielonego Ładu oraz wspierania rodzimej produkcji rolniczej, natomiast niemieccy rolnicy protestują przede wszystkim ze względu na to, że rząd szukając oszczędności, obniżył poziom dofinansowania do paliwa rolniczego. Przyczyną protestów jest również unijna polityka klimatyczna, m.in.: obowiązek ugorowania 4% gruntów rolnych na “obszary nieprodukcyjne”, co doprowadzi do tego, że grunty rolne będą się zachwaszczały, następnie do ich wytępienia potrzebna będzie większa ilość środków chwastobójczych, co spowoduje dodatkowe poniesienie kosztów. UE wymaga od rolników olbrzymich ograniczeń w produkcji, a zakazy obejmują GMO i połowę środków ochrony roślin, które np. w Ukrainie są dozwolone.

Zdaniem przedstawicieli polskiego i niemieckiego samorządu rolniczego europejscy rolnicy mają dość zakazów, biurokracji i wszechobecnej polityki w rolnictwie, chcą po prostu zajmować się tym co najlepiej potrafią, tak żeby nikt im nie przeszkadzał i nie utrudniał, a najlepszym rozwiązaniem będą wspólne rozmowy urzędników z organizacjami rolniczymi i dostosowanie przepisów do rzeczywistości.

Podsumowując powyższe spotkanie, wymiana poglądów i myśli dostarczyła uczestnikom obustronnej informacji na temat problemów spotykanych w obu krajach, poszerzyła horyzonty i ukazała możliwe sposoby zmagania się z niedogodnościami. Na koniec uczestnicy obydwu stron wyrazili chęć do kontynuacji takiej samej formy współpracy w najbliższym czasie.

W drugiej części spotkania Zarząd ZIR omówił bieżące sprawy związane z organizacją najbliższych spotkań, przeanalizował korespondencję jaka wpłynęła do biura ZIR w ostatnim czasie oraz przyjął do realizacji wnioski z posiedzeń rad powiatowych.

Na tym posiedzenie zakończono.

<<  powrót