<<  powrót
logo-zir-wpisy

Dnia 2 lutego 2024 r. w siedzibie Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej odbyło się spotkanie Zarządu ZIR z członkami Walnego Zgromadzenia ZIR wraz z przedstawicielami związków branżowych. W spotkaniu gościnnie uczestniczyła pani Barbara Wójcik – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego UW w Szczecinie oraz dodatkowo połączono się online z Wiceministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi panem Stefanem Krajewskim.

Spotkanie miało na celu omówienie obecnej sytuacji w jakiej znajduje się rolnictwo nie tylko w województwie zachodniopomorskim, ale również krajowe czy europejskie. Rozmowy dotyczyły nie tylko aktualnej sytuacji m.in. strajków, ale również kwestii związanych z dopłatami, których rolnicy w dalszym ciągu nie otrzymali np. w ramach ekoschematów. Samorząd rolniczy domaga się przede wszystkim wstrzymania dostaw zbóż z Ukrainy do Polski i całej Unii Europejskiej oraz odrzucenia Zielonego Ładu – programu autorstwa unijnego komisarza Janusza Wojciechowskiego, a także wprowadzenia nowej wspólnej polityki rolnej przy szerokim udziale rolników jako strony o decydującym głosie oraz natychmiastowego całkowitego zatrzymania produktów rolno-spożywczych spoza Unii Europejskiej, ponieważ jak wiadomo napływ taniej żywności z Ukrainy do Unii Europejskiej rujnuje działalność rolników. Na spotkaniu podkreślono kilkukrotnie, że obecne protesty to przede wszystkim wyraz sprzeciwu wobec działań i decyzji podejmowanych przez unijnych przywódców, ale najważniejszym celem jest przede wszystkim rozwiązanie aktualnych problemów w rolnictwie poprzez przyjęcie rozwiązań chroniących polskie rolnictwo.

Wiceminister Rolnictwa przyznał, że obecna sytuacja jest bardzo trudna – rolnicy nie mają m.in. środków na zakup nawozów, nie mogą sprzedać zboża, ze względu na bardzo niskie ceny, dlatego też zrozumiała jest zasadność tych rolniczych protestów, które są przeciwko obostrzeniom nakładanym przez UE na rolników. Zaznaczył, iż owe protesty są nieco spóźnione, ponieważ powinny być rozpoczęte w momencie tworzenia przepisów związanych z Europejskim Zielonym Ładem. Jednocześnie podkreślono, że potrzebny jest dialog z Ukrainą, jak i Komisją Europejską, który już został podjęty przez resort rolnictwa. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Rządem RP pracuje nad odpowiednimi rozwiązaniami, ale do tego potrzebny jest czas. Obecnie obowiązujące regulacje muszą być uproszczone, zwłaszcza te, które można zrobić na poziomie krajowym.

W spotkaniu poruszono jeszcze kwestie związane z podatkiem rolnym (w momencie gdzie gmina w roku 2024 utrzyma podatek rolny taki jak stawka GUS z 2023 roku, w 2025 roku będzie mogła wnioskować o rekompensatę utraconych w ten sposób dochodów); ugorowaniem 4% powierzchni gruntów ornych; rozdzieleniem produkcji roślinnej od produkcji zwierzęcej  przy szacowaniu strat suszowych; zwiększeniem środków przeznaczonych na akcję kredytów płynnościowych (środki w tym zakresie zostały zabezpieczone); dopłatami do kukurydzy, dopłatami do nawozów, wydłużeniem terminu budowy i montażu silosów zbożowych, które były objęte dopłatami z ARiMR w ramach KPO; aplikacją suszową – parametry i algorytmy zastosowane w szacowaniu suszy za 2023 rok; wprowadzeniem definicji aktywnego rolnika; poprawieniem infrastruktury wokół polskich portów, celem zbycia zalegającego zboża z Ukrainy; zwrot akcyzy za paliwo rolnicze w 2024 roku (ustalona stawka to 1,46 zł zwrotu akcyzy od każdego litra wykorzystanego do produkcji rolnej oleju napędowego, natomiast rolnicy optują za podwyższeniem tej stawki do 2 zł); czynszem dzierżawnym; sprzedażą ziemi.

Reasumując powyższe spotkanie, wymiana poglądów i kierunków dostarczyła uczestnikom obustronnej informacji na temat problemów w rolnictwie spotykanych w naszym kraju oraz ukazała możliwe sposoby ich rozwiązania. Na koniec członkowie Walnego Zgromadzenia wyrazili chęć do kontynuacji takiej formuły spotkań.

Po spotkaniu do Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pana Stefana Krajewskiego wystosowane zostały pisma m.in.: w sprawie stawki podatku rolnego na rok 2024, zatrzymania „Zielonego Ładu”, przeprowadzenia pilnych prac nad funkcjonalnością systemu informatycznego w ARiMR i aplikacji suszowej oraz przesłane zostały wnioski przekazane przez pana Zbigniewa Szychulskiego – Delegata Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego.

<<  powrót