<<  powrót

W dniu 9 listopada br. odbyło się spotkanie rolników z Województwa Zachodniopomorskiego z nowym Ministrem Rolnictwa jednocześnie Wicepremierem Henrykiem Kowalczykiem. Zachodniopomorską Izbę Rolniczą reprezentował Prezes Andrzej Karbowy oraz Wiceprezes Jerzy Mariak.

Nie zabrakło również przedstawicieli NSZZ RI “Solidarność” z Przewodniczącym Edwardem Kosmal na czele. W spotkaniu uczestniczyli również Posłowie Zachodniopomorscy.

Od czerwca br.  trwają rozmowy w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Zachodniopomorskim Urzędzie  Wojewódzkim w Szczecinie  ws. niekorzystnych warunków atmosferycznych. Apelowaliśmy również do Premiera o weryfikację rzeczywistego obrazu strat w uprawach oraz pomoc dla rolników.

Na obecnym spotkaniu ponownie rozmawiano i oczekiwano odpowiedzi na tematy dotyczące:

– suszy w województwie zachodniopomorskim (aplikacja)

– ubezpieczeń upraw i zwierząt

– cen nawozów

– zmiany rozporządzenia dot. pomocy KOWR w przypadku umorzenia czynszu dzierżawnego lub przełożenia rat w przypadku zakupu gruntów

Mimo wielokrotnego, uzasadnianego zgłaszania błędów w aplikacji nie podjęto działań eliminujących wady systemu zgłaszania suszy przez aplikację.

W czasie, kiedy można było zweryfikować fizycznie stan upraw wnosiliśmy o powołanie Zespołu porównującego straty na polu a straty wskazujące przez aplikację. Minister Puda zapewniał, że pomoc na pewno będzie. Niestety, nic na tą chwilę nie wskazuje aby rolnicy mogli skorzystać z jakiekolwiek pomocy, ponieważ  Minister Rolnictwa Henryk Kowalczyk stwierdza, że nie można się cofnąć w określaniu wartości suszy a co do cen nawozów, powinniśmy być przygotowani na podwyżki z racji podwyżek cen gazu na rynku światowym.

<<  powrót