<<  powrót

W dniu 14 lipca w następstwie wcześniejszych rozmów oraz lustracji zespołów IUNG upraw uszkodzonych przez suszę Wojewoda Zachodniopomorski zorganizował spotkanie w którym uczestniczyli min. rolnicy, przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa, parlamentarzyści, szefowie instytucji okołorolniczych, Zachodniopomorską Izbę Rolniczą reprezentowali Prezes oraz Wiceprezes.

Przedstawiono obecną sytuację rolników dotkniętych suszą, mankamenty wprowadzonego systemu od 2020 r szacowania suszy przez aplikację, brak odszkodowań za ubiegły rok tym bardziej, że deficyt wody powierzchniowej i podziemnej zmniejsza się już od wielu lat.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa Anna Gembicka zapewniła, że wszystkie kwestie poruszone przez rolników przekaże do władz resortu. Stwierdziła, że odszkodowania nie są rozwiązaniem długoterminowym. „Musimy myśleć o rozwiązaniach długoterminowych. Po pierwsze o ubezpieczeniach. Około września zaproponujemy całą reformę systemu ubezpieczeń rolniczych. Wtedy będziemy mogli dyskutować też o tym, w jaki sposób to poprawić”.

Fot. Radio Szczecin

<<  powrót