<<  powrót

W dniu 8 sierpnia 2023r. na wniosek Zarządu ZIR odbyło się spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panem Robertem Telusem oraz z sekretarz stanu Panią Anną Gembicką. W spotkaniu uczestniczył również Delegat ZIR do KRIR. Celem spotkania było omówienie bieżącej sytuacji w rolnictwie.


Zarząd ZIR osobiście przedstawił Ministrowi okoliczności w jakich znaleźli się rolnicy z województwa zachodniopomorskiego. Gospodarstwa rolne naszego regionu muszą zmagać się z kryzysową sytuacją tj. dotkliwymi skutkami suszy, a obecnie występującymi huraganami i deszczami nawalnymi. Sytuacja rolników i ich rodzin staje się zatem wyjątkowo trudna. Samorząd obawia się, że niedostosowanie przepisów do aktualnej sytuacji w rolnictwie doprowadzi do upadku wielu gospodarstw rodzinnych z uwagi na wysoki wzrost ryzyka opłacalności prowadzenia działalności rolniczej w tak ekstremalnych warunkach pogodowych. Zarząd ZIR zaapelował o wzmożone działania mające na celu wspomóc rolników, tak aby nie dopuścić do sytuacji, w której rolnicy będą musieli rezygnować z prowadzonej działalności. Przede wszystkim, Członkowie Zarządu ZIR podkreślili istotę i ważność rozdzielenia produkcji zwierzęcej od produkcji roślinnej. Rolnicy zajmujący się hodowlą zwierzęcą (również obecni na spotkaniu) wskazują, że straty spowodowane suszą są dla nich wyjątkowo dotkliwe z uwagi na to, że susza pozbawia ich bazy paszowej dla zwierząt, a metodyka wyliczania procentu strat poniesionych w wyniku wystąpienia np. suszy w gospodarstwie rolnym jest dla nich szczególnie niesprawiedliwa. Samorząd zaapelował o uwzględnienie szczególnych potrzeb tych gospodarstw.
Bardzo istotna była również interpretacja Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 13.07.2023r. zmieniająca rozporządzenie ws. szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa, a przede wszystkim art. 14.


W ocenie Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej pozostawienie sytuacji w obecnym stanie ostatecznie doprowadzi do upadku wielu polskich gospodarstw. Zarząd ZIR jako reprezentant rolników nieprzerwanie apeluje o podjęcie szybkich działań i wypracowanie sprawnych mechanizmów ochrony polskiego rolnika.

<<  powrót