<<  powrót

Zarząd KRIR na wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej skierował pismo do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie braku płatności przejściowych w latach 2021-22 w ramach działania “Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami.

Pismo w załączeniu.

<<  powrót