<<  powrót

Zarząd KRIR na wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej skierował pismo do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie braku płatności przejściowych w latach 2021-22 w ramach działania “Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami.

W odpowiedzi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi potwierdziło, że w latach 2021-2022 nie będzie kontynuowana wypłata płatności przejściowej dla rolników gospodarujących na obszarach, które utraciły status ONW na skutek nowej delimitacji.

<<  powrót