<<  powrót

Krajowa Rada Izb Rolniczych realizując wniosek zgłoszony podczas VII posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji zwróciła się ponownie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o uznanie rolniczych spółdzielni produkcyjnych jako gospodarstwa wielorodzinne.

Odpowiedź MRiRW wprost mówi, że nie jest to możliwe, niemniej jednak w odpowiedzi czytamy między innymi, że

“(…)Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi stały
monitoring funkcjonowania przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju
rolnego, jak i ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi
Skarbu Państwa, w ramach którego wszystkie zgłaszane przez zainteresowane podmioty,
w tym w szczególności przez samorząd rolniczy, uwagi są analizowane pod kątem możliwości
dokonania odpowiednich zmian w przepisach prawa. Dlatego mogę zapewnić Pana Prezesa,
że w trakcie najbliższych prac nad nowelizacją ww. aktów prawnych zostaną poddane szczegółowej
analizie wszystkie postulaty dotyczące wprowadzenia ewentualnych preferencji dla rolniczych
spółdzielni produkcyjnych w procesie obrotu nieruchomościami rolnymi”

<<  powrót