<<  powrót

W związku z pytaniami napływającymi od rolników, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 14 września 2023 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przedstawienie informacji o stanie wypłat środków dla rolników dopłat do zbóż i nasion oleistych oraz nawozów w naborach:

  • pomoc dla producentów pszenicy lub gryki,
  • pomoc dla producentów pszenicy, gryki oraz kukurydzy,
  • pomoc dla producentów innych zbóż i rzepaku,
  • pomoc do zakupionych nawozów.

Rolnicy informują, że realizowana jest wyłącznie pomoc do pszenicy, natomiast ci którzy wnioskowali o pomoc do innych zbóż nie dostają środków, pomimo że spełniają wymagania i otrzymali decyzje o przyznaniu pomocy.

Rolnicy obawiają się, że brakuje środków na wypłatę pomocy dla wszystkich rolników i beneficjenci ostatniego naboru zostaną bez pomocy.

<<  powrót