<<  powrót

Zarząd Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej popiera protest rolników w dniu 24 stycznia br. Przyłączmy się do organizowanych działań protestacyjnych.

Lista postulatów jest obszerna i porusza kwestie, które dotyczą wszystkich rolników.

Domagajmy się rewizji Wspólnej Polityki Rolnej, sprzeciwiajmy się wprowadzaniu ograniczeń do produkcji roślinnej i zwierzęcej, które są następstwem nakładanych na producentów rolnych wymagań środowiskowych wynikających z założeń Europejskiego Zielonego Ładu.

Aby uchronić polskie, ale i europejskie rolnictwo nie może być zgody na przedłużenie bezcłowego importu wszelkich produktów rolno-spożywczych z Ukrainy. 

Zatem włączmy się w ogólnoeuropejski protest rolników przeciwko niekorzystnym dla rolnictwa kierunkom zmian WPR.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.google.de%2Fmaps%2Fd%2Fviewer%3Fmid%3D1AHxdquBlWsAtRDT4WVqBQCzRUyMsqYU%26ll%3D53.04072227539429%252C14.885953669628899%26z%3D11%26fbclid%3DIwAR2WakwBR4JoAM2LRja4z_peJr28rlGF88QMaDNEW9ohx68IzV9zXkwJY04&h=AT01OkVj2zGDZ3P_FJ2YUttI2coI0cgLAldLz4RpxXjWZmpCDWvkyIn2dv0lUNjMIKodjB0hpfGkKpQTgTl8gcEir-4By-1JaQKgpf6cia_3RTRHmvlAFcF-BfPjpbmygTeB&tn=%2CmH-R&c[0]=AT3B6rvtcEu5wtYD029hXrMOmcQHIBMBAcfggsoFwlX_Ok-k8YkLXxQRn6-yzlNu5K5nO-4irU5I4WnlZgaRpGYblNdmIg9WFq_9cxWHd0BbMvOw__BpgnfumM404tMLxdIHJfVcf0saXmvZaxK7_F5xfuP-6quFs-wenGB1eImNpbcisWEVlaYfcv_aXgBL9lqJg-BSC2b1m2Bz

<<  powrót