<<  powrót

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych informuje, że samorząd rolniczy z zadowoleniem przyjmuje przedstawiony projekt ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw, w którym znalazło się wiele zapisów postulowanych przez izby rolnicze.

<<  powrót