<<  powrót
logo-zir-wpisy

Projekt do opiniowania 3-2024 ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych (wakacje składkowe).

Udostępniamy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (UA1).

Link do projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12381123

Zgłaszanie Państwa opinii i uwag w terminie do dnia 1 lutego br. na adres e-mail izba@zir.pl

<<  powrót