<<  powrót

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza do udziału w konsultacjach publicznych, prowadzonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania uwag i komentarzy w terminie do dnia 25 listopada 2021 roku.

Więcej informacji pod linkiem poniżej.

https://www.gov.pl/web/wprpo2020/postepowanie-w-sprawie-strategicznej-oceny-oddzialywania-na-srodowisko

<<  powrót