<<  powrót
logo-zir-wpisy

Dnia 29 grudnia br. odbyło się posiedzenie Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, którego uczestnikami byli także pan Stanisław Baliński – delegat do KRIR oraz pan Piotr Kopcewicz – mecenas. W drugiej części posiedzenia gościnnie uczestniczyli pan Olgierd Kustosz – Wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego oraz pan Arkadiusz Janowicz – p.o Dyrektora Wydziału Rolnictwa i Rybactwa w Urzędzie Marszałkowskim.
Posiedzenie odbywające się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa związanymi z rozprzestrzenianiem się koronawirusa rozpoczął Prezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej pan Andrzej Karbowy.
Pierwszym zagadnieniem jakim zajął się Zarząd było przeanalizowanie projektu budżetu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej na 2021 rok, które zostało jednogłośnie przyjęte uchwałą nr 5/2020 Zarządu ZIR w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2021 rok. Zgodnie z tą uchwałą projekt budżetu stanowi podstawę gospodarki budżetowej ZIR do czasu uchwalenia budżetu przez Walne Zgromadzenie.
Następnie członkowie Zarządu omówili korespondencję, która wpłynęła do biura ZIR w ciągu ostatnich dni.
W drugiej części posiedzenia w obecności przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego omówiony został między innymi temat związany z chęcią rozbudowy siatki stacji meteorologicznych na terenie województwa zachodniopomorskiego w niedalekiej perspektywie czasu, pomimo wprowadzenia monitorowania suszy za pomocą teledetekcji satelitarnej. Po przeprowadzonej dyskusji, należałoby stwierdzić, iż połączenie teledetekcji wraz z pomiarami stacji meteorologicznych dałoby przewidywalny stan rzeczywisty. Kolejnym ważnym, poruszonym tematem był problem z odbiorem folii, siatek i opon rolniczych. Główne powody sporów związanych z wywozem folii rolniczej to fakt, że nie jest ona odpadem komunalnym, dlatego rozpoczyna się problem z jej zagospodarowaniem. Należy podkreślić, iż dobrym rozwiązaniem byłoby znalezienie dodatkowych funduszy dla firm, które specjalizują się w odbiorze folii rolniczej i jej utylizacji. Nawiązano również do kwestii zbliżającego się procesu przedłużenia dzierżawy dla obwodów łowieckich.

<<  powrót