<<  powrót
logo-zir-wpisy

W dniu 26 maja 2022r. odbyło się posiedzenie Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.

Na wstępie Prezes ZIR wraz z Delegatem do KRIR przedstawili tematy, które były poruszane podczas XII posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji 23 maja 2022r. Jednym z najważniejszych punktów było zatwierdzenie porozumienia zawartego z Polskim Związkiem Łowieckim w sprawie utworzenia sądu polubownego z zakresu szkód łowieckich. Niniejszy sąd arbitrażowy zostanie powołany w celu ograniczenia konfliktów pomiędzy rolnikami, a myśliwymi w odniesieniu do szacowania szkód łowieckich i wypłaty odszkodowań z tego tytułu.

Zarząd podsumował wnioski i omówił swój udział w Kongresie Izb Rolniczych w dniu 10 maja 2022r. w Spale pn. „Izby Rolnicze o przyszłości polskiego sektora żywnościowego w świetle zawirowań na rynkach rolnych”, zorganizowanym przez KRIR.

Dalsza część spotkania w dużej części poświęcona była problematyce suszy i stanu upraw rolniczych. Niestety na dzień dzisiejszy raporty IUNG nie odzwierciedlają sytuacji jaka w rzeczywistości występuje. Obecnie, rokrocznie gospodarstwa zachodniopomorskie borykają się z ogromnym problemem suszy. Poruszono kwestie zmian klimatycznych, a co za tym idzie konieczności wprowadzenia korekt wartości progowych KBW. Problematyka niedoboru wody nadal się pogłębia, a system monitoringu suszy nadal nie jest oceniany dobrze – rolnicy wskazują wiele nieprawidłowości w jego działaniu.

W dalszej części posiedzenia Zarząd zapoznał się z bieżącą korespondencją Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej oraz omówiono aktualne sprawy dotyczące organizacji pracy biura ZIR i organizacji konferencji pn:” Bezpieczeństwo finansowe i zdrowotne kobiet na wsi”.

<<  powrót