<<  powrót
logo-zir-wpisy

W dniu 24 lipca 2023r. odbyło się posiedzenie Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. Gośćmi spotkania byli Pani Barbara Wójcik – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim oraz Pani Beata Wilk – I Zastępca Dyrektor ZODR – Przewodnicząca Komisji do szacowania szkód powstałych na terenie województwa zachodniopomorskiego w gospodarstwach rolnych (…)wraz z Panem Andrzejem Kamińskim – Kierownik Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym w ZODR – Zastępca Przewodniczącej Komisji do szacowania szkód.

Spotkanie poświęcone było przede wszystkim problematyce suszy i kondycji upraw na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Pani Barbara Wójcik przekazała informacje w sprawie wprowadzonych ostatnio zmian w szacowaniu strat w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy i o istotnej roli aplikacji suszowej w nowym procesie. Pani dyrektor zaapelowała o rozpropagowanie ważnej informacji jaką jest fakt, że rolnicy niezmiennie muszą skorzystać z aplikacji suszowej jako podstawowej formy zgłoszenia suszy. Pani dyrektor podkreśliła, że proces szacowania szkód spowodowanych wystąpieniem suszy w uprawach za pomocą aplikacji jest podstawą procesu szacowania. Ważne jest także, aby wypełniając wniosek poprzez aplikację, nie kończyć tego procesu tj. nie podpisywać go. Producent rolny ma bowiem możliwość kilkukrotnego uzupełnienia strat w poszczególnych uprawach w miarę ich obejmowania suszą, a podpisanie wniosku uniemożliwia wprowadzanie dalszych zgłoszeń. Ponadto p. Dyrektor poinformowała, że komisje do oszacowania strat spowodowanych susza to inne komisje od tych powoływanych przy innych zjawiskach pogodowych np. przymrozkach. Komisje suszowe swój raport końcowy będą umieszczać w aplikacji, dlatego tak ważne jest aby wypełnić wniosek przez aplikacje. W przypadków braku aplikacji suszowej u rolnika, raport nie będzie barny pod uwagę.

Priorytetem w obecnej sytuacji jest jak najszybsze powołanie komisji. W tym celu Zachodniopomorski Urzędu Wojewódzki poinformował zainteresowanych (gminy, ODR-y, ZIR) o podpisaniu Zarządzenia Nr 186/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 lipca 2023 roku w sprawie powołania Komisji do szacowania szkód powstałych na terenie województwa zachodniopomorskiego w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsuniecie się ziemi lub lawinę.

Co istotne, wnioski złożone przez producentów rolnych do gmin przed wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 1350), można uznać za prawidłowe, jeśli zawierają wszystkie niezbędne dane lub mogą zostać uzupełnione już w trakcie prac Gminnej Komisji. Powołane Komisje Gminne szacują do momentu uzyskania wszelkich możliwych informacji i na podstawie oględziny (notatek z szacowań) sporządzają jeden raport (zbiorczy), który umieszczają w aplikacji rolnika.

Podczas dyskusji uzgodniono, że w związku z barkiem szczegółowych wytycznych dla komisji szacujących należy przede wszystkim skupić się na problematyce powoływania komisji i ich jak najszybszego podjęcia pracy oraz na informowaniu, że uruchomienie komisji nie wykluczyło działania aplikacji.

W toku omawiania problematyki szacowania suszy zauważono, że w uruchomionej niedawno aplikacji nadal nie można uzyskać szczegółowych informacji o szacunku strat, co jest bardzo niepokojące.

Podkreślamy, raport komisji gminnej szacującej susze bez aplikacji będzie nieważny! Zachodniopomorska Izba Rolnicza apeluje do rolników o zapoczątkowanie procesu szacowania suszy w aplikacji, jednocześnie prosimy o kierowanie wniosków do gmin o powoływanie komisji suszowych. Zważywszy na nieprecyzyjność niektórych informacji i doniesienia medialne, samorząd rolniczy, na bieżąco będzie monitorował sytuację i informował o wszelkich zmianach i nowych wytycznych na stronie internetowej ZIR.

Zarząd wraz z Urzędem Wojewódzkim i ZODR-em nadal będzie działał na rzecz udoskonalenia aplikacji i procesu szacowania start wywołanych zjawiskiem susza. W szczególności w kwestii dostępu do  informacji cząstkowych w aplikacji przed zakończeniem procesu – podpisaniem wniosku.

Następnie Zarząd zapoznał się z bieżącą korespondencją Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.

<<  powrót