<<  powrót
logo-zir

W dniu 10 lutego 2023 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej poszerzone o udział przedstawicieli poszczególnych powiatów Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. Na posiedzenie zaproszeni zostali także przedstawiciele związków zawodowych.

Tematem posiedzenia było omówienie aktualnej, fatalnej sytuacji w rolnictwie, która budzi ogromny niepokój wśród rolników.

Spotkanie miało w dużej mierze na celu zapoznanie się z opiniami przedstawicieli rad powiatowych ZIR w temacie zapoczątkowanej akcji protestacyjnej przez Solidarność RI – protest zaplanowano na 14 lutego. W toku dynamicznej dyskusji podkreślono trudną sytuację w jakiej znaleźli się polscy producenci rolni. Nierozważne decyzje i wypowiedzi polityków doprowadziły do sytuacji kryzysowej w wielu gospodarstwach. W ocenie Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej pozostawienie sytuacji w obecnym stanie i dalszy niekontrolowany napływ zboża i innych produktów z Ukrainy ostatecznie doprowadzi do upadku polskie gospodarstwa. Zarząd ZIR nieprzerwanie apeluje o podjęcie szybkich działań i wypracowanie sprawnych mechanizmów ochrony polskiego rolnika. W ocenie Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej należy jak najszybciej przystąpić do rozmów, aby uniknąć katastrofy. Sytuacja pogarsza się z każdym dniem i nie należy odwlekać podejmowania trudnych decyzji. Dalsze zezwalanie na niekontrolowany napływ zboża  i innych produktów z Ukrainy doprowadzi do nieodwracalnych negatywnych skutków w polskim rolnictwie. Zrozumiałe jest zatem, że rolnicy zaczynają przystępować do protestów.

Pan Piotr Kamiński reprezentujący powiat goleniowski z ramienia ZIR oraz będący jednocześnie przedstawicielem Solidarności RI przedstawił założenia planowanego protestu i odczytał postulaty związku.

Wszystkie poruszone kwestie zostaną przedstawione na najbliższym posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych. Obecna sytuacja wymaga pilnej reakcji rządu.

W dalszej części posiedzenia Zarząd zapoznał się z bieżącą korespondencją Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej oraz omówiono aktualne sprawy dotyczące organizacji pracy biura ZIR.

<<  powrót