<<  powrót
logo-zir

W dniu 30 grudnia 2021r. odbyło się posiedzenie Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.

Spotkanie w dużej części poświęcone było omówieniu prowizorium budżetu Zachodniopomorskie Izby Rolniczej na 2022r. Członkowie Zarządu omówili poszczególne pozycje przedstawionego planu budżetowego i kolejno wnosili swoje uwagi. Po przeanalizowaniu całego materiału Zarząd podjął Uchwałę Nr 12/2021 w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2022 r. Ponadto, wypracował wnioski, które zostaną przedstawione na kolejnym posiedzeniu Walnemu Zgromadzenia ZIR.

Dodatkowo Zarząd ZIR na posiedzeniu omówił kwestie doposażenia stacji meteorologicznych w sondy do pomiaru wilgotności gleby na głębokości 4 poziomów, aby możliwe było monitorowanie uwilgotnienie gruntu.

Wstępnie ustalono koncepcję działań jakie będzie podejmować Izba Rolnicza w roku 2022r. Głównym tematem, budzącym wiele niejasności, jest Europejski Zielony Ład, który w dalszym ciągu nie ma jasnych wytycznych do stosowania w praktyce. Podobne odczucia wzbudza wprowadzany Polski Ład. Takie reformy w tym samym czasie powodują więcej pytań wśród rolników, niż odpowiedzi. Poruszono również kwestie możliwego spotkanie przedstawicieli Izb Rolniczych z Północno – Zachodniej Polski.

W dalszej części posiedzenia Zarząd zapoznał się z bieżącą korespondencją Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej oraz omówiono aktualne sprawy dotyczące organizacji pracy biura ZIR.

<<  powrót