<<  powrót
logo-zir-wpisy

W dniu 21 lipca 2021r. odbyło się posiedzenie Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. Gościem spotkania była Pani Barbara Wójcik – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim. Na spotkanie przybyli także członkowie NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność ze Szczecinka.

Na wstępie Prezes ZIR wręczył p. Dyrektor Barbarze Wójcik statuetkę z podziękowaniem za współpracę, która nie mogła  uczestniczyć w obradach XXV-lecia ZIR w Rymaniu.

Spotkanie poświęcone było przede wszystkim problematyce suszy i kondycji upraw na terenie województwa zachodniopomorskiego. W następstwie działań Prezesa ZIR w dniach 7-9 lipca odbyła się wizytacja pracowników IUNG w celu lustracji upraw dotkniętych suszą. W związku z ukazaniem się VI raportu monitorowania suszy, z którego wynika, że w poszczególnych gminach i powiatach województwa zachodniopomorskiego sytuacja uległa poprawie i suszy nie stwierdzono, Zarząd ZIR zwrócił się do IUNG o jak najszybsze przedstawienie oceny wizytacji.

Pani Barbara Wójcik przekazała pismo z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lipca 2021r., które jest odpowiedzią na uwagi i spostrzeżenia Wojewody Zachodniopomorskiego w kwestii wprowadzonych zmian od dnia 9 czerwca 2020r. w szacowaniu strat w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy m.in. funkcjonowanie aplikacja suszowa (pismo dostępne poniżej). Pani dyrektor zaapelowała o rozpropagowanie istotnych informacji z przedmiotowego pisma. Odnosząc się do niniejszego pisma p. dyrektor podkreśliła, że proces szacowania szkód spowodowanych wystąpieniem suszy w uprawach za pomocą aplikacji nie jest zakończony decyzją administracyjną, stąd brak możliwości odwołania od wyników. Ważne jest także, aby wypełniając wniosek poprzez aplikację, nie kończyć tego procesu tj. nie podpisywać go. Producent rolny ma bowiem możliwość kilkukrotnego uzupełnienia strat w poszczególnych uprawach w miarę ich obejmowania suszą, a podpisanie wniosku uniemożliwia wprowadzanie dalszych zgłoszeń. Dodatkowo w odniesieniu do nieustających uwag o problemie producentów rolnych z tytułu niezebranego plonu przy produkcji zwierzęcej, aplikacja – dla upraw, które wskazane zostaną jako przeznaczenie na pasze będzie wykazywać stratę podwójnie, po raz pierwszy jako utracone wartości produkcji roślinnej oraz po raz drugi jako dodatkowe koszty zakupu pasz. Ponadto p. Dyrektor poinformowała, że powołanych zostało 21 komisji do oszacowania strat spowodowanych innymi zjawiskami pogodowymi np. deszcze nawalne. Pani Dyrektor podziękowała także za działania jakich podjęła się izba, co zaowocowało wizytą zespołów z IUNG w terenie.

Następnie dyskutowano o tym, że aplikacja jest nadal nieuruchomiona, co bardzo niepokoi rolników, gdyż obawiają się, że nie otrzymają rekompensat za szkody spowodowane wystąpieniem w tym roku suszy. Jest to także problem dla rolników z perspektywy zadeklarowanych kontraktów. Jakiekolwiek negocjacje w przypadku braku choćby częściowego protokołu są bardzo utrudnione. Z tego też względu, rozumiejąc, że brak działania aplikacji na dzień dzisiejszy nie uniemożliwia uzupełnienia strat za poprzednie miesiące, zarząd uważa, że aplikacja powinna być już dostępna dla rolników.

Zarząd wraz z Urzędem Wojewódzkim nadal będzie działał na rzecz uruchomienia i udoskonalenia aplikacji. W szczególności w kwestii dostępu do  informacji cząstkowych przed zakończeniem procesu – podpisaniem wniosku. Ponadto w najbliższym czasie należy podejmować próby wypracowania rozwiązań długoterminowych ponieważ sytuacja suszy glebowej prawdopodobnie będzie się nasilać.

W kolejnej części posiedzenia rozmawiano także o wprowadzaniu rozwiązań regionalnych, gdyż gospodarstwa w woj. zachodniopomorskim różnią się od tych przykładowo z woj. podlaskiego wiec wymagają innego rodzaju wsparcia.  

W dalszej części posiedzenia omówiono aktualne sprawy dotyczące organizacji konferencji ZIR oraz planowanego wyjazdu na Dożynki  Jasnogórskie.

Następnie Zarząd zapoznał się z bieżącą korespondencją Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.

<<  powrót