<<  powrót
logo-zir-wpisy

          W dniu 9 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej,  którego uczestnikiem był również pan Stanisław Baliński – delegat do Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Posiedzenie otworzył Prezes ZIR pan Andrzej Karbowy, proponując przede wszystkim omówienie przez Zarząd bieżącej korespondencji,  która wpłynęła do biura ZIR w ciągu ostatnich dni, a dotyczyła ona m.in. rozdysponowania nieruchomości dzierżawionych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa; zaproszenia do współpracy w konkursie na plakat pt: „Jabłuszko i buraczek mają dobry smaczek!”, który ma na celu promocję polskiej zdrowej żywności w ramach lokalnych zakupów prosto od rolnika; szkód spowodowanych przez zwierzynę łowną głównie jeleniowatych; spraw związanych z projektem budowy stacji meteorologicznych, aplikacją suszową i brakiem możliwości odwołania się od wyliczeń.

 Zarząd ZIR przedyskutował kolejny raz temat dotyczący nierównego traktowania rolników przez KRUS w obliczu konieczności poddania się reżimowi sanitarnemu w związku z COVID-19. Chodzi o różnicę pomiędzy wysokością zasiłków wypłacanych rolnikom z ubezpieczenia społecznego w zależności od tego, czy przebywali na kwarantannie, czy w izolacji. Na zasiłek 15 zł dziennie mogą liczyć rolnicy zarażeni koronawirusem, podczas gdy osoby zdrowe, ale zobowiązane do odbycia kwarantanny mogą uzyskać aż 1300 zł. Wysokość obu świadczeń jest więc nieproporcjonalna. Zarząd  ZIR podtrzymał również kwestię, by uzyskanie pełnego prawa do emerytury rolniczej nie było uzależnione od zaprzestania prowadzenia działalności  rolniczej i wyzbycia się prawa własności (posiadania) gospodarstwa rolnego. Jest to krzywdzące dla rolników, tym bardziej, że wielu z nich nie ma następców, którym mogliby przekazać gospodarstwo. Ponadto wielu rolników w dalszym ciągu chciałoby prowadzić działalność rolniczą ze względów ekonomicznych. Zdaniem Zarządu ZIR koniecznym jest również fakt określenia jednej, obowiązującej dla wszystkich podmiotów definicji „rolnika – producenta rolnego”.  

Zarząd po raz kolejny omawiał sprawy związane z odbiorem folii rolniczych i problemami rolników związanych z ich utylizacją, a także zmianą ustawy o prawie łowieckim, która wymaga zastosowania daleko idących działań.

<<  powrót