<<  powrót

W odpowiedzi na wniosek Zarządu KRIR w sprawie dostępności miału węglowego dla producentów prowadzących uprawy pod osłonami, MRiRW zwróciło się w tej sprawie do Ministerstwa Aktywów Państwowych, informując co następuje: 

<<  powrót