<<  powrót

W załączeniu zamieszczamy odpowiedź MRiRW na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych, z 17 lutego 2021 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przeanalizowanie sytuacji związanej z różnicami w interpretacji obowiązujących przepisów, a także brakiem wystarczającej informacji na temat zmian przepisów pomiędzy naborami wniosków w ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych PROW 2014-2020.

<<  powrót