<<  powrót

W nawiązaniu do wniosku Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej L.dz.2087/07/2023-IRK z 4.07.2023 r. że Zarząd KRIR wystąpił do MRiRW w sprawie dopuszczenia dronów do stosowania zabiegów ochrony roślin.

<<  powrót