<<  powrót

W nawiązaniu do pisma Izby Rolniczej w Opolu poniżej zamieszczamy odpowiedź Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wystąpienie Zarządu KRIR w sprawie dopłat do kwalifikowanego materiału siewnego.

<<  powrót