<<  powrót

Poniżej zamieszczamy odpowiedź Krajowej Rady Izb Rolniczych na pismo znak DPB.bk.0210.3.2022 z 27 lutego 2023 r. w sprawie przedstawionego do zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie norm oraz szczegółowych warunków ich stosowania.

<<  powrót