<<  powrót

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych opiniuje projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz o powierzeniu wykonywania prac cudzoziemcowi, Zarząd KRIR informuje, co następuje:

<<  powrót