<<  powrót

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych przekazał opinię do MRiRW w sprawie przedstawionego do zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego , jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1ha powierzchni gruntów ornych. Zarząd KRIR informuje co następuje:

<<  powrót