<<  powrót
Ogólnopolski konkurs Sposób na Sukces

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza XXIV edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.

Założeniem konkursu jest między innymi: promocja przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i w miastach do dwudziestu tysięcy mieszkańców, innowacyjnych rozwiązań sprzyjających podnoszeniu jakości życia na obszarach wiejskich, działań na rzecz ograniczania skutków niekorzystnych zmian klimatu, włączenia społecznego, zmniejszenia ubóstwa na obszarach wiejskich, ze szczególnym wsparciem zatrudniania osób z grup defaworyzowanych na rynku pracy, przedsięwzięć efektywnie zrealizowanych przy wsparciu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i innych programów pomocowych.

Do konkursu „Sposób na Sukces” mogą być zgłaszane przedsięwzięcia uruchomione w okresie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 29 lutego 2024 roku.

Karty zgłoszenia udziału w konkursie należy przesyłać w terminie do 25 kwietnia 2024 r. na adres:

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów

więcej informacji na stronie:

https://www.cdr.gov.pl/dzialania/konkursy/sposob-na-sukces
<<  powrót