<<  powrót

Zachodniopomorska Izba Rolnicza poszukuje osoby chętnej do odbycia stażu na stanowisku pracownika ds. administracyjno-biurowych w Biurze ZIR w Koszalinie ul. Słowiańska 5.

Na staż może zostać skierowany każdy bezrobotny/a zarejestrowany/a w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie.

Okres stażu to 6 miesięcy.

Staż odbywać się będzie w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.

Zachodniopomorska Izba Rolnicza jako organizator po zakończeniu stażu proponuje zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Minimalne wymagania kwalifikacyjne:

– wykształcenie minimum średnie,

– prawo jazdy kat. B,

– umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Zakres zadań wykonywanych przez bezrobotnego w okresie odbywania stażu:  

  1. zapoznanie się z przepisami regulującymi funkcjonowanie Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej,
  2. analiza aktów prawnych związanych z rolnictwem,  
  3. obsługa programów komputerowych,
  4. wprowadzanie danych do systemu komputerowego,
  5. przyjmowanie, wysyłanie korespondencji oraz poczty elektronicznej,
  6. archiwizacja dokumentów,
  7. obsługa urządzeń biurowych.
<<  powrót