<<  powrót

W odpowiedzi na pismo KRIR Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii dotyczącej planowej zmiany przepisów w zakresie gospodarowania zużytymi olejami i związanej z nim dodatkowej opłaty kaucyjnej informuje, że w chwili obecnej w dalszym ciągu prowadzone są prace związane z przygotowaniem finalnej wersji przedmiotowego projektu. Trwa analiza m.in. przekazane uwagi przedsiębiorstw zajmujących się obrotem produktami smarowymi/olejowymi, a także analizujemy wpływ pandemii COVID-19 na projekt, m.in. w zakresie wprowadzenia kwestii ew. opłaty kaucyjnej (depozytowej). Analizowane są także szczegóły organizacyjne i techniczne związane z praktycznym wdrożeniem ww. rozwiązań w codziennym funkcjonowaniu wszystkich podmiotów, którzy mają do czynienia z obrotem produktami smarowymi i olejem opadowym.

Zakończenie prac nad projektem i przekazanie projektu do konsultacji publicznych jest obecnie wstępnie planowane w III kwartale obecnego roku.

Poniżej zamieszczamy całą korespondencję i treść odpowiedzi.

Plik Opis Wielkość pliku
pdf odpowiedź na pismo KRIR 96 KB
pdf zwrotna kaucja oleje 41 KB
<<  powrót